top of page

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener

Vanuit de arbeidsomstandighedenwet is het verplicht om de kennis en kunde van een bedrijfshulpverlener actueel te houden.  Met het volgen van een herhalingstraining gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) voldoet u aan deze eis.

 

Doel van de cursus


Het meten en opfrissen van de competenties op het gebied van:


  - het verlenen van levensreddende handelingen bij ongevallen;

  - het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen;

  - het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en bezoekers;

  - het alarmeren van en het samenwerken met andere hulpverlenende instanties.

 

 

Cursusinhoud


De herhaling omvat 1 dagdeel per module. Hierbij werken wij met de volgende onderdelen:

 

  •     Wat te doen bij brand

De training is specifiek toegelegd op brandbestrijding, gevaren bij brand en het gebruik van kleine blusmiddelen. Hierbij werken wij met een unieke methode waarin wij de cursist zowel afzonderlijk als in teamverband met verschillende realistische scenario's in aanraking laat komen. Doordat de scenario's d.m.v. afscherming van tevoren niet te zien zijn en ieder jaar van inhoud verandert, bootsen wij het verrassingseffect van een ''echt'' incident zoveel mogelijk na. Hierdoor wordt de cursist in zijn ad-hoc handelen getraind.

 

  •     Ontruiming en communicatie

Bij dit onderdeel wordt specifiek ingegaan op de vaardigheden bij een ontruiming en communicatie binnen de organisatie waar de bedrijfshulpverlener werkzaam is. Indien bij ons aanwezig wordt er gebruik gemaakt van uw eigen ontruimingsplan.
 

  •     Levensreddende Handelingen

Bij de praktijkoefeningen zullen zoveel mogelijk scenario's van werkelijk mogelijke calamiteiten nagebootst worden. Deelnemers oefenen met elkaar en op een lotusslachtoffer.

 

 

Certificering

Indien de instructeurs de cursist op alle onderdelen volgens de normen van het NIBHV competent kunnen melden, zal er een certificaat en persoonspas bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening worden aangevraagd.

 

 

bottom of page