top of page

Basisopleiding Brandbestrijding en Ontruiming

De opleiding BHV brand en ontruiming is een onderdeel van het BHV diploma. Wanneer men deze opleiding met goed gevolg heeft afgelegd en men ook in het bezit is van een geldig EHBO diploma òf certificaat BHV levensreddende handelingen, kan men het BHV diploma met bijbehorende pasje ontvangen.

 

Doel van de cursus


Kennis en begrip van:

 

  - het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen

  - het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en bezoekers

  - het alarmeren van en het samenwerken met andere hulpverlenende instanties

 

 

Cursusinhoud


De cursus duurt 2 dagdelen (1 dag) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


  - een beginnende brand kunnen beperken en bestrijden

  - (her)kennen van de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen

  - de branddriehoek kunnen toepassen

  - de ontwikkeling van een brand kunnen herkennen

  - het begeleiden van een ontruiming;het melden op de juiste wijze van een ongeval of brand

  - het kunnen hanteren van communicatiemiddelen, enz.

 

 

Certificering


Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangen de deelnemers het deelcertificaat BHV Brand en Ontruiming. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

 

Geldigheid certificaat


Het verkregen certificaat is een jaar geldig. ZVE-Veiligheid kent hierbij een cordinerende functie, waarbij de cursist voor het verstrijken van de datum wordt aangeschreven.

bottom of page