top of page

Basisopleiding BLS-Buitensport / EHBBO

Reisbegeleiders van de buitensportorganisaties en kliminstructeurs of aankomende kliminstructeurs hebben verantwoordelijkheid over een groep personen die als deelnemer is ingeschreven voor de verschillende activiteiten van de buitensportorganisatie. 
In een korte, krachtige cursus worden de belangrijkste Basic Life onderwerpen en de meest voorkomende letsels in theorie en praktijk behandeld.

 

Doel van de cursus

Na afloop van de tweedaagse cursus zijn de cursisten in staat om:

 

 - Een inschatting te maken omtrent de veiligheid op de plaats van het ongeval

 - Aan de hand van de ongeval situatie te beoordelen wat de impact van het ongeval kan zijn

 - In verschillende omstandigheden maatregelen te nemen die een vlotte hulpverlening ten

   goede komen ten aanzien van de organisatie van die hulpverlening en de veiligheid van betrokkenen

 - In afwachting van de vervolghulpverlening maatregelen te nemen die nodig zijn voor de

   instandhouding van de vitale functies

 - Te benoemen wat de gevaren zijn van verschillende verwondingen en hierbij de noodzakelijke

   eerste hulp verlenen.

 - Het gangbare vragenprotocol te volgen om te achterhalen of er (ernstige)letsels zijn of bedreigingen van de vitale functies.

 - Een opsomming te geven van de meest noodzakelijke verbandmiddelen en hun toepasbaarheid

 - In verschillende situaties door inschatting en organisatie op de juiste wijze voor overdracht aan vervolghulpverleners te zorgen.

 
Cursusinhoud

De cursus duurt 2 dagen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


 - Veiligheid onder verschillende omstandigheden

 - Informeren, alarmeren, communiceren, uitvoeren, notuleren en evalueren

 - Slachtoffer op een verantwoorde wijze om te draaien, zowel op een groot oppervlak als op een klein oppervlak

 - Voorkomen dat er onnodige manipulaties aan de wervelkolom worden uitgevoerd

 - Luchtweg vrijmaken door de chinlift en de stabiele zijligging

 - Reanimeren gedurende langere tijd

 - Stelpen ernstige bloedingen

 - Diverse lokale letsels behandelen met de beschikbare middelen

 

Certificering

De deelnemers worden in het bezit gesteld van het ZVE/BLS certificaat indien zij:

Na deelname aan de eerste lesdag 7-uren LEH (Levensreddende Eerste Hulp) met goed gevolg hebben afgerond en na de tweede lesdag hebben aangetoond dat zij de leerstof hebben begrepen en de leerstof kunnen omzetten in praktische handelingen.

 

 
bottom of page