top of page

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Deze cursus is bestemd voor personeel van bedrijven of organisaties die door de werkgever zijn aangewezen om in het kader van de arbeidsomstandigheden wet als bedrijfshulpver te functioneren.

 

Doel van de cursus


Kennis en begrip van:


  - het verlenen van levensreddende handelingen bij ongevallen

  - het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen

  - het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en bezoekers

  - het alarmeren van en het samenwerken met andere hulpverlenende instanties

 

 

Cursusinhoud


De cursus duurt vier dagdelen (2 dagen) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


  - taken van een bedrijfshulpverlener

  - levensreddende handelingen

  - communicatie

  - ontruimen

  - praktijkoefeningen met kleinde blusmiddelen

 

* Houders van een geldig EHBO-Diploma kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van het levensreddendhandelen.

   De cursus duurt dan 2 dagdelen.

 

Certificering


Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangen de deelnemers het Certificaat Bedrijfshulpverlener. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

 

Geldigheid certificaat


Het verkregen certificaat is in principe onbepeperkt geldig. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft echter aantoonbare herhaling en training voor. Om aan de eisen te voldoen en in aanmerking te komen voor de hercertificering van het NIBHV is het raadzaam  ieder jaar de herhalingstraining van twee dagdelen te volgen. ZVE-Veiligheid kent hierbij een coordinerende functie, waarbij de cursist voor het verstrijken van de datum wordt aangeschreven.

bottom of page