top of page

Basisopleiding BHV EHBO

De opleiding levensreddende handelingen maakt onderdeel uit van het BHV diploma. In deze opleiding leert de cursist de basale eerste hulp en levensreddende handelingen toe te passen. Alleen wanneer men ook in het bezit is van een certificaat BHV Brand en Ontruiming ontvangt men het BHV diploma met bijbehorend pasje.

 

Doel van de cursus


Kennis en begrip van:
 

  - Niet-spoedeisende Eerste Hulp*

  - Spoedeisende Eerste Hulp*s

 

*Het is ook mogelijk om in plaats van Niet-spoedeisende Eerste Hulp en

Spoedeisende Eerste Hulp de module Eerste Hulp bij werken met kinderen te volgen.
 

Cursusinhoud


De cursus duurt 2 dagdelen (1 dag) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


  - bewusteloosheid 

  - reanimatie en AED

  - ernstige bloedingen 

  - shock

 

Certificering


Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangen de deelnemers het deelcertificaat BHV Brand en Ontruiming. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

Geldigheid certificaat


Het verkregen certificaat is een jaar geldig. ZVE-Veiligheid kent hierbij een cordinerende functie, waarbij de cursist voor het verstrijken van de datum wordt aangeschreven.

bottom of page