Opleiding
Preventiemedewerker

Uw veiligheid is onze zorg

nibhv keurmerk

Keurmerkhouder van het NIBHV

Home
Opleidingen en cursussen
Opleiding Preventiemedewerker

Voor wie?

Medewerkers van organisaties die aan de Arbowet moeten voldoen, en die zich binnen hun organisatie als preventiemedewerker gaan inzetten. Elke organisatie die aan de Arbowet moet voldoen, is verplicht één of meerdere preventiemedewerkers in te zetten.

Inschrijven

Doel van de cursus

De medewerker via een beleidsmatige opleiding in staat stellen collega’s dagelijks te helpen, bij het voorkomen van ongelukken, beroepsziekten en andere schade. De medewerker vanuit de theorie in staat stellen de werkgever te helpen bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het opstellen van een (verplichte) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

target-icon

Tijdsduur

1 dag
2 dagdelen

Na het volgen van de cursus kan de medewerker

  1. Collega’s ondersteunen bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en hen zo nodig voorlichting en instructie geven;
  2. De werkgever ondersteunen bij het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s en bij het realiseren van Arbo taken.

Inhoud

Praktijkoefeningen (rollenspellen)

  1. Preventietaken en de Arbowet;
  2. RI&E en plan van aanpak;
  3. Invloed van de medezeggenschap op preventietaken;
  4. Plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
  5. Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo maatregelen

 

Geldigheid certificaat

De cursus eindigt met een theorietoets volgens de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende resultaat ontvangt de medewerker het Certificaat Preventiemedewerker.

 

Geldigheid diploma

Het certificaat is onbeperkt geldig.

signup-image

BHV

Opleiding Preventiemedewerker

Leuk dat je je wilt inschrijven voor een van onze opleidingen, vul hieronder je gegevens in

contact_image

Vincent Vivié

Eigenaar ZVE-Veiligheid

Contact

Mail of bel ons gerust voor vragen, meer informatie, een bestelling of specifieke wensen. Doorgaans reageren wij op werkdagen binnen 24 uur op uw mail. Liever een afspraak om alles te bespreken? We doen graag een kopje koffie.