top of page

Basisopleiding Ploegleider

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om leiding te geven aan een team bedrijfshulpverleners.     

 

                      

Doel van de cursus


Kennis en begrip van:

 

- Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg

- Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg

- Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen

- Beheer en controle van de aan de BHV-ploeg ter beschikking gestelde middelen

 

 

Cursusinhoud


De cursus duurt vier dagdelen (2 dagen) (niet aaneengesloten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


- Arbowetgevingcommunicatie

- Verbindingsmiddelen

- Verkennen

- Besluitvormingsproces

- Theoretische inzet

- Oefeningen

- bespreking en uitvoering inzetoefeningen

- oefenen procedures

- praktijkoefeningen

 

Certificering


Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangen de deelnemers het Certificaat Ploegleiderr. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

 

Geldigheid certificaat


Het verkregen certificaat is in principe onbepeperkt geldig. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft echter aantoonbare herhaling en training voor. Om aan de eisen te voldoen en in aanmerking te komen voor de hercertificering van het NIBHV is het raadzaam  ieder jaar de herhalingstraining van twee dagdelen te volgen. ZVE-Veiligheid kent hierbij een coordinerende functie, waarbij de cursist voor het verstrijken van de datum wordt aangeschreven.

bottom of page