top of page

Basisopleiding Preventiemedewerker

De Arbowet is per 1 juli 2005 en 1 januari 2007 gewijzigd om branches en bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. Sinds die datum zijn alle bedrijven en instellingen verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen.

Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Door de wetswijziging moet elke werkgever ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak, ongeacht of de werkgever kiest voor een maatwerkoplossing of voor een contract met een Arbodienst.

 

                      

Doel van de cursus


Kennis en begrip van:

 

- Arbo-wet

- RI&E,

- Ondernemingsraad

 

Cursusinhoud


De cursus duurt 2 dagdelen (1 dag) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 

- het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RIE;
- het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers;
- het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

 

Certificering


Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangen de deelnemers het Certificaat Preventiemedewerker. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

 

Geldigheid certificaat


Het verkregen certificaat is in principe onbepeperkt geldig.

bottom of page