BHV Beleidsplan


Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever zich te laten bijstaan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het te voeren beleid dient schriftelijk te worden vastgelegd in het BHV-beleid of het BHV-plan.

Afhankelijk van het gebruik van het gebouw (de gebouwen) en de omvang van de organisatie wordt bepaald een BHV beleidsplan noodzakelijk is. 

Onderstaande onderdelen kunnen onder andere in het BHV-beleid of BHV-plan vastgelegd worden (maatwerk)
 

 • Uitgangspunten en doelstellingen

 • Wettelijke achtergronden

 • Arbobeleid

 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Restrisico's

 • Maatgevende factoren

 • Maatgevende scenario's 

 • Inrichting BHV-organisatie en verantwoordelijke personen 

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden BHV

 • Aanstelling/aanwijzing, registratie, beëindiging deelname, vergoedingen, aansprakelijkheid

 • Afstemming BHV binnen organisatie en externe partijen

 • Opleiding- en oefenplan

 • Ontruimingsplan

 • Ontruimingsoefeningen

 • Hulpmiddelen / voorzieningen BHV

 • Begroting

 

Het opstellen van een BHV beleidsplan is altijd inclusief:

 

 • een eerste kennismakingsgesprek, waarbij uw wensen worden besproken en afspraken worden gemaakt

 • locatiebezoek

 • interviews met medewerkers of vrijwilligers

 • toetsing door een gecertificeerd arbodeskundige

 • evaluatiegesprek met u als opdrachtgever

 

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen?

Leg het aan ons voor en wij zoeken samen met u naar de beste oplossing

Contact:
Hoofdlocatie Amersfoort:

Tel: 033-2022090

Tel: 0344-694942

Email: info@zve-veiligheid.nl
 

Everard Meysterweg 12A

3817HD Amersfoort

(inrit tussen huisnummers12 en 14)

Locatie Driebergen:

Champ Aubert

Boterbloem 1

3972SB Driebergen

Volg ons op

Facebook

© 2016 ZVE-Veiligheid