top of page

EHBO aan Kinderen

Iedereen die zelf kinderen heeft, hen verzorgt of met hen werkt, kent de nieuwsgierigheid waarmee het kind stap voor stap de wereld om zich heen verkent en ontdekt. Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen komen geregeld voor. Jaarlijks  overlijden er nog teveel kinderen ten gevolge van een ernstig ongeval. 

 

Doel van de cursus

 

Op verantwoorde wijze hulp kunnen verlenen aan kinderen.

 

 

Cursusinhoud

 

De cursus duurt 6 dagdelen (over 1,5 dag) waarin de cursist zowel afzonderlijk als in

teamverband getraind wordt hulp te verlenen aan kinderen.

 

 

Certificering


De opleiding wordt afgesloten met een toets door een erkende instructeur. Op deze manier wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerste hulpverlener aan kinderen op te treden. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk en wordt afgenomen door een bevoegde Instructeur Eerste Hulp.

 

Geldigheid certificaat

 

Na het goed afleggen van de toets ontvangt u een certificaat en/of een aantekening op uw BHV of Oranje Kruis pasje.

bottom of page