top of page

Opleiding EHBO Oranje Kruis

Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

 

Doel van de cursus

 

Op verantwoorde wijze hulp kunnen verlenen bij een plotseling optredende stoornis
in de gezondheidstoestand van een medemens.

 

 

Cursusinhoud


De cursus duurt 10 dagdelen (5 dagen) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


  - de vijf belanrgijke punten van de eerste hulp

  - het menselijk lichaam

  - stoornissen in de vitale functies

  - reanimatie en gebruik AED

  - uitwendige wonden

  - letsels aan de botten, gewrichten en spieren

  - oogletsels

  - vergiftigingen

  - electriciteitsongevalen

  - letsels door koude of warmte

 

 

Certificering


Aan het einde van de cursus wordt door een examenteam van Het Oranje Kruis een praktisch examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het EHBO diploma van Het Oranje Kruis.

 

 

Geldigheid certificaat


Het EHBO diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheid te handhaven moeten per jaar minimaal 12 uren bijscholing gevolgd worden.

bottom of page