top of page

Aanvraag Omgevingsvergunning


Omgevingsvergunning

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het bouwbesluit Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen.

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels.  

Gebruiksmelding

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen kunt u volstaan met het doen van een gebruiksmelding. Het gaat om situaties waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen. Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

bottom of page