top of page

Herhaling BLS-Buitensport / EHBBO

Reisbegeleiders dragen een behoorlijke verantwoordelijkheid en aan de voorbeeldfunctie kan en mag niet voorbij gegaan worden.

Jaarlijks worden talloze personen opgeleid om, ook op het hulpverleningsgebied, hun mannetje te kunnen staan.

Er zijn verschillende voorbeelden van dat het in een akelige situatie toch goed afliep omdat er attitude, kennis en vaardigheid was dankzij de gevolgde lessen.

 

Doel van de cursus

Na afloop van de tweedaagse cursus zijn de cursisten in staat om:

 

 - Aan de hand van verschillende  scenario’s te beoordelen wat de impact van het ongeval kan zijn

 - Passende maatregelen te nemen gericht op de hulpverlening en de veiligheid

 - Te improviseren met beschikbare middelen

 - De vitale functies in stand te houden door de ernst van de letsels juist in te schatten 

 
Cursusinhoud

De cursus duurt 5 uur waarin diverse praktijkoefeningen aan de hand van scenario’s worden gedaan.

 

Certificering

De deelnemers worden in het bezit gesteld van het ZVE/BLS certificaat indien zij:

Binnen de geldigheidstermijn van het certificaat en na deelname aan de volledige bijscholing hebben aangetoond dat zij competent zijn.

 

 
bottom of page