top of page

Ontruimingsplan NEN8112

 

Een ontruimingsplan is altijd maatwerk en verplicht voor alle bedrijfspanden die volgens het Gebruiksbesluit voorzien zijn van een brandmeld- installatie. Veel gemeenten eisen dat het ontruimingsplan is opgesteld volgens de norm NEN 8112. Dit is een landelijke leidraad voor ontruimingsplannen. Om te komen tot een goed ontruimingsplan wordt informatie verzameld over het gebouw, de organisatie en de veiligheisvoorzieningen.

BHV plan

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
 

 • Situatietekening

 • Gebouwgegevens

 • Installatiegegevens

 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie

 • Alarmeringsprocedures

 • Ontruimingsprocedures

 • Taken medewerkers

 • Taken receptie

 • Taken en functies bedrijfshulpverleners

 • Taken directie 

 • Plattegronden met alle voorzieningen

 • Ontruimingsplattegronden

 

Certificering

Indien gewenst bieden wij het ontruimingsplan ter goedkeuring aan bij de plaatselijke instantie(s).

bottom of page