top of page

Over ons

ZVE- Veiligheid is een internationaal erkend instituut en houdt zich bezig met opleidingen, advies en ondersteuning op het gebied van BHV, EHBO, Arbo en brandveiligheid.

 

Zekerheid:

Als werkgever, vereniging of organisatie heeft u wettelijke
verplichtingen vanuit de Arbowet.
Kort gezegd: als werkgever, vereniging of (vrijwilligers-)organisatie

dient u te zorgen voor veilige en gezonde omstandigheden voor uw

medewerkers en/of vrijwilligers.


Om daar aan te kunnen voldoen dient u te beschikken over

medewerkers die u daarin kunnen ondersteunen.
Dat kunnen, afhankelijk van uw situatie, o.a. Arbo-coördinatoren,

preventiemedewerkers, BHV-ers en EHBO-ers zijn.
 

Deskundigheid is daarbij een vereiste en opleidingen

zijn dan ook noodzakelijk. 


ZVE biedt u met alle erkende opleidingen zekerheid.
 

Vakkundigheid:

ZVE-Veiligheid werkt enkel met professionals welke ruime ervaring hebben in het toepassen van veiligheidsaspecten in zowel theorie- als praktijk.

 

ZVE heeft gediplomeerde instructeurs welke allemaal hun eigen ervaring en kennis hebben opgedaan en dit op een enthousiaste en heldere manier kunnen delen.​ Zo beschikt ZVE bijvoorbeeld over eigen ervaren en meervoudig gediplomeerde instructeurs, komen alle brandinstructeurs uit de brandweerwereld en heeft zij veiligheids- en bedrijfskundigen voor advies en ondersteuning bij het opzetten of verbeteren van uw Arbo- of veiligheidsbeleid

 

 

Educatie:

Bedrijfsongevallen leiden niet alleen tot persoonlijk leed: u kunt ook met hoge kosten te maken krijgen. Die kunnen variëren van een boete van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) tot kosten voor langdurig ziekteverzuim, letselschade of schadeclaims. Hetzelfde geldt voor (sport-)verenigingen: ook tijdens sport of hobby kan een ongeval plaatsvinden, soms met verstrekkende gevolgen.
In en om het huis gebeuren nog steeds de meeste ongelukken. Ook daar kan het van levensbelang zijn te beschikken over kennis van EHBO en brandpreventie of -bestrijding.

 

Voorkomen is beter dan genezen

 

  • Wij zorgen er voor dat uw medewerkers en/of vrijwilligers u optimaal kunnen ondersteunen op het gebied van preventie, bescherming en hulpverlening.

  • Wij zorgen er voor dat uw medewerkers snel en juist kunnen handelen als zich toch een ongeval of noodsituatie voordoet.

  • Wij staan u met raad en daad bij om de risico's in uw omgeving in kaart te brengen, beheersbaar te maken te beperken.

  • Voor brandweer en hulpdiensten verzorgen wij specifieke opleidingen zoals technische hulpverlening bij ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen.

  • Voor scholen, kinderdagverblijven, (sport)verenigingen en particulieren verzorgen wij cursussen en workshops op het gebied van preventie, EHBO, sportletsel.

 
bottom of page