top of page
    Advies
 
 • het opstellen en bijhouden van uw ontruimingsplan

 • het maken en bijhouden van uw ontruimingsplattegronden

 • het opzetten van uw Arbo-beleid

 • de uitvoering van RI&E en Plan van aanpak

 • het opzetten van een BHV-organisatie

 • het melden en registreren van ongevallen en incidenten

 • ergonomie

 • voorlichting en instructie voor medewerkers

    Ondersteuning
 
 • praktische ondersteuning van uw arbo- of preventiemedewerkers

 • workshops of begeleiding van uw preventiemedewerkers op locatie

 • begeleiding gebouwverkenning voor BHV-ers

 • begeleiding BHV-oefeningen op locatie 

 • begeleiding Ontruimingsoefening 

 • veiligheidsrondes (incl. rapportage)

Plannen & Advies 


ZVE-Veiligheid biedt advies en ondersteuning bij het opzetten of verbeteren van uw Arbo- of

veiligheidsbeleid. Wij helpen u bij het realiseren van een veilige omgeving voor uw mensen,

en zorgen ervoor dat u daarmee ook aan uw Arbo-verplichting voldoet.

De belangrijkste drijfveren daarbij zijn de veiligheid en gezondheid van uw mensen en het

voorkomen van letsel en schade. 

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, dat staat vast. Maar ook moet rekening worden gehouden

met de continuïteit van uw bedrijf. 
Een valkuil bij het opstellen van arbobeleid is dat men doorschiet in veiligheid. Er wordt van alles

bedacht om het zo veilig mogelijk maken, wat ten koste kan gaan van de werkbaarheid en

de continuïteit.

Er moet dus een juiste balans worden gevonden tussen arbobeleid en continuïteit.

 

Ons uitgangspunt is daarom: goed is goed. 
Geen ingewikkelde formulieren, procedures, dikke handboeken of lijvige rapporten, maar handzame en leesbare documentatie. 
Wij zoeken praktische en werkbare oplossingen.

 

ZVE-Veiligheid adviseert en ondersteunt en heeft daarvoor de volgende mogelijkheden:

 

ZVE levert maatwerk en geeft praktisch advies en ondersteuning, ook bij specifieke onderwerpen.

 

Wilt u hierover meer weten?
Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

bottom of page