top of page

RI&E

 

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een RI&E en PvA op te stellen.
Organisaties en verenigingen hebben deze verplichting als er sprake is van risico's voor hun vrijwilligers.

Een RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) is een overzicht van risico's waarmee uw medewerkers of

vrijwilligers te maken hebben of kunnen krijgen.  Bij die RI&E hoort een PvA (Plan van aanpak): een overzicht van

de genomen of nog te nemen maatregelen om de risico's te beperken.

De RI&E is daarmee de basis voor uw veiligheidsbeleid: u heeft alle risico's inzichtelijk en weet hoe u ze kunt beperken.

 

U mag de RI&E zelf opstellen, deze dient dan getoetst te worden door een gecertificeerd arbodeskundige (bijv. arbeidshygiënist, bedrijfsarts, veiligheidskundige)

 

Vervolgens is het zaak uw RI&E actueel te houden door periodiek de RI&E uit te voeren en het PvA aan te passen. Ook bij gewijzigde omstandigheden dient de RI&E aangepast te worden.

 

Heeft u geen RI&E dan kunt u een boete verwachten.
 

ZVE helpt u graag bij het opstellen van de RI&E en een plan van aanpak.

Ook hier hanteren wij een praktische aanpak en proberen overbodige (administratieve) ballast te voorkomen.

Wij geven u daarbij de ruimte om zelf te bepalen hoe u dit wilt.

 1. U (of uw arbo- of preventiemedewerker) voert de RI&E zelf uit.
  Wij bezoeken uw bedrijf of organisatie, adviseren u o.b.v. onze waarnemingen, beoordelen uw RI&E en rapporteren aan u of en welke aanpassingen nog moeten worden gedaan.
   

 2. Wij begeleiden u bij de uitvoering van de RI&E.
  Samen met u of uw arbomedewerker maken we een inventarisatieronde en  maken afspraken over wie wat doet.
   

 3. U laat de uitvoering van de RI&E over aan ZVE.
  We maken afspraken met u over de aanpak en leveren een complete en getoetste RI&E inclusief PvA.

Deze opties zijn inclusief:

 

 • een eerste kennismakingsgesprek, waarbij uw wensen worden besproken en afspraken worden gemaakt

 • locatiebezoek

 • interviews met medewerkers of vrijwilligers

 • toetsing door een gecertificeerd arbodeskundige

 • evaluatiegesprek met u als opdrachtgever

 

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen?

Leg het aan ons voor en wij zoeken samen met u naar de beste oplossing

bottom of page